Energijska duhovna povezava z Jasnovidko Victorijo!

Tetmaji

Sem Angelski TETAPEVT in izvajam  inovativne  Tehnike za boljšo kvaliteto in zavedanje življenja

Program tetmajev nudi močno inicijacijsko povezavo z visoko frekvenco, dimenzijo, kar seveda pomeni, da se vam bodo po vsakem vibracijskem  sklopu aktivirali vsi naravni procesi, ki vas bodo popeljali na višjo vibracijo življenja. Tetmaji so izključno namenjeni prav tistim, ki so v svojem življenju pripravljeni narediti korenite poteze in spremembe zlasti na področju zavedanja. Ob aktivacijah procesov pa poteka dva do tri krat tedensko ali tudi več v kolikor je seveda potrebno, telefonsko svetovanje katerega ste deležni ves čas procesa, tudi po zaključku. Zato vstopite v svet, kjer je vse čisto enostavno in v miru.  Vse tretmaje izvajam na daljavo preko najvišjih vibracij, dimenzij. V nadaljevanju sledijo hitre razlage tetmajev.

Manique

Tetma Manique je proces energijskega čiščenja tako karmično, fizično kot dušno. Izvaja se s posebno tehniko preko visoke vibracije  in traja najmanj tri tedne.  Sam tetma je brezplačen, računam samo za pogovore oziroma najmanj dvakrat tedensko svetovanje s katerim vam pomagam do bolj kvalitetnega življenja, saj vas povežem z visoko frekvenco.

SY 1

Sy 1 je poseben tetma – mreža katero se sestavi z različnimi frekvencami in se jo izvaja do šest tednov ali več. Te frekvence omogočijo dostop do višje zavesti oziroma vašega izvora. Tako se lažje odzivamo na slabe dražljaje in v veliki meri občutimo posebno dobro ugodje s katerim se razvija radostno življenje. Kot posledica tega se prične odvijati proces zakona privlačnosti, ki omogoča obilje na vseh področjih.

Sy 2

Sy 2 je nadgradnja Sy 1 in se izvaja štiri tedne. Ta pa ustvari vstop v višje dimenzije in nam omogoča prehod in orazumevanje svoje zavesti, svojega izvora in ev občutka, saj le ta pa povezuje čisto zavest z našim umom. V najbolj čisti obliki se kaže kot ev občutek z največjo zdravilno močjo in je najbolj čisto zavedanje. Manj čisto zavedanje pa zaznavamo kot vesolje ljubezni, modrosti, radosti, sreče in ekstaze. Ko je postopek zaključen ga občutimo kot pravo brezpogojno ljubezen do sebe, izvora skratka vsega okoli nas.

EQ nadgradnja

EQ je sistemična nadgradnja Sy1 in SY2 in poenostavi vstop v drugo in tretjo sfero dimenzij, kjer je energijsko mogoče spreminjati in preobražati popolnoma vse. S to tehniko se odprejo vse sposobnosti vašega izvora, kot tudi spomin vaših teles in vstop v nezavedno stanje, katero nam omogoča tudi komunikacijo na drugi ravni zavedanja. Tehnika je zelo primerna za tiste, ki preobražate svet dimenzij in želite s tem tudi delovati.

QMI pol letna in letna

QMI pol letna in letna je tehnika s katero odvisno od obdobja, ki ste ga izbrali skupaj tudi s svetovanjem preoblikujemo vašo raven zavedanja, boljšega počutja, finančnega ugodja skratka ustvarimo počasnejši prehod na višje vibracije in frekvence. Te pa vam omogočijo prav posebno občutje in kvalitetnejše življenje.

Dimenzijski tetma za hujšanje, pomlajevanje, prenehanje kajenja, samozavest, pomnjenje, boljše spanje in počutje

Zgoraj opisani tetmaji se izvajajo preko visokih dimenzij, saj se s povezovanjem in energijskim očiščenjem na hitrejši način oz. se jih izvaja 2x tedensko preko visoke vibracije spreminja vaš fokus in počutje. Določeni postopki so brezplačeni in se izvajajo različno dni. Kasneje so plačljivi tudi telefonski pogovori, enkrat tedenska komunikacija, ki je potrebna, da vam lahko pomagam stopiti še na višjo raven zavedanja.

Čiščenje negativnih energij, magij in urokov

Dimenzijsko čiščenje negativnih energij, magij, urokov poteka na način, da se vas s posebnim tetmajem povežem s posebno tehniko in vibracijo v dimenzijo na katero ni več moč vstopiti. Postopek se izvaja do pet dni.

Regresija na daljavo

Dimenzijska, Karmična, Dušna Regresija je tetapija, kjer s pomočjo posebne tehnike spremenimo zavedanje, sploh takrat, ko si želimo pogledati in ugotoviti od kod izvirajo naše težave v življenju. Zaradi tega jih želimo tudi rešiti. Rešimo pa jih tako, da prečistimo vsa neprijetna čustva, občutke, misli, ki nas zaradi preteklih dogodkov še bremenijo, ter nas oddaljujejo od notranje sreče in miru. Tako nam Doživetja iz preteklosti lahkotneje pomagajo razumeti naše sedanje življenje. Tako te bo Tetapija  zagotovo navdušila, saj ti pomaga odkriti in rešiti vzroke vedenjskih vzorcev, težav v partnerskih in družinskih odnosih, konfliktov, raznih strahov, travmatičnih doživetij in jih pomaga tudo preoblikovati.. Vemo, da travmatični dogodki puščajo negativne posledice v naši duševnosti, motijo zdravo čustvovanje in medčloveške odnose. Dvig vibracije pri terapiji pa pripomore k izboljšanju odnosov, zdravja, samopodobe, finančnih težav, skratka soočimo se z boljšo kvaliteto življenja, saj z njo bolje razumemo in spoznamo svoj pravi jaz, ter lažje in hitreje najdemo notranjo srečo.

Regresija poteka telefonsko v pogovorni obliki. Njen proces je zelo enostaven, podoben meditaciji in traja nekje 2 do 3 urice. Med tetmajem ležiš, sediš po želji, očke imaš pokrite s krpico, rutico. Na telefonski liniji je prisoten terapevt, ki ti daje kratka navodila, po katerih potuješ v svojo notranjost. Nato pripoveduješ vse tisto kar prihaja iz tvoje zavesti. Tetapija ima takojšnje učinke, saj z vpogledom v našo podzavest lahko le po enem samem tetmaju dosežemo veliko.

Dušna regresija pa je namenjena duhovnemu zdravljenju slabe karme. Posebej učinkovita je v prepoznavanju vzrokov konfliktnih in težavnih medsebojnih odnosov, npr. med intimnimi partnerji, starši, otroci, sorodnikih, prijateljih, sodelavci, sosedih, pri ponavljajočih se v slabih življenjskih okoliščinah, recimo boleznih, nesrečah, neuspehih, strahovih. Njen namen je odkrivanje višjega smisla, najvišje dobrega. Skratka življenjsko poslanstvo trenutne inkarnacije.

Dimenzijsko povezovanje ljubezni na čustvenem, partnerskem ali poslovnem področju

Dimenzijsko povezovanje se opravi z visoko vibracijo na način, da se vas poveže v izvoru s čisto brezpogojno dimenzijo. Tetma se izvaja deset dni.

ČISTA ZAVEST – Kvantno polje, nevidno polje informacij

Čista zavest Je frekvenca zunaj prostora in časa, visoka dimenzija iz katere izvirajo vse snovne vibracije  in je ustvarjena zavestno, saj se tako vse snovno, združeno medsebojno poveže v energijskem  prostoru. Zato ne obstajajo misli in je le vrzel med njimi. Seveda so vse snovne stvari narejene iz atomov, ti pa so povezani onkraj prostora in časa.  Vsi mi se nakako povezujemo prek polja višje inteligence, kar pomeni, da je ona tista, ki oblikuje in vodi naša življenja, jim daje smisel, življenje, energijo in višjo zavest. Pravzaprav je prisotna v vseh bitjih, tako ljudeh kot živalih in vseh snovnih elementih in stvareh ter jim daje zavest. Recimo, da si vzameš trenutek zase, zapreš oči in odvrneš vso pozornost s svojega telesa, vseh stvari, vsega materiala, vseh dogodkov, pozabiš še na čas, si tukaj in sedaj, se prepustiš  vibracijam, občutkom, skratka spustiš vse misli in svojo energijo preusmeriš v neznano, takrat enostavno vstopiš v čisto zavest. Ker pa je prisoten naš um, z naloženim življenskim programom, pa žal večino svojega življena živimo nezavedno. To pomeni, da se nam ves čas vrtijo naložene misli, katere so neresnične in so le iluzija, saj iz njih ustvarjamo razne zgodbice, filme s katerimi sebe ves čas le trpinčimo. Seveda zaradi tega sebe ne obvladujemo in posledično ne živimo, ampak se le trpinčimo vse obdobje budnosti razen takrat, ko spimo, saj nam um ne dovoli živeti zavesti zavestno. Zatorej je potrebno živeti z inteligenco, notranjo energijo in jo namenjati zgolj znanemu polju, se prepustiti izvoru, saj on pozna polje in pot onkraj prostora, časa. Na ta način bi k sebi privabili nove izkušnje in občutke. Z dvigom vibracije, vstopom v višjo dimenzijo, osebnim tretmajem, tako vstopis v subjektivno zavest, to avtonomno živčevje , ki skrbi za delovanje podzavesti z določeno prirojeno inteligenco, ki opravlja vse samodejne funkcije, kot je delovanje vseh naših vitalnih organov. Če poenostavim, recimo bi želel/aprenehati dihati, oziroma zadržati dih daljše obdobje, ne boš zmogel/a, saj te bo višja inteligenca gotovo premagala. Vse to je tvoja podzavest, saj ne razmišlja ampak le omejeno deluje, zato, ker za razmišljanje skrbijo nižja možganska središča, naš um. Ko pa se s to čudovito inteligenco združis v brezčasju, brez misli, ko opustiš še ego in sebičnost, na površje priplava brezpogojnost, takrat postaneš Zavest-nisi več v okolju, nič več v linearnem času, nič in nihče, takrat se obudi  in prebudi tista prava, Čista, preprosta zavest.

Tetma se izvaja preko višje dimenzije v linearnem trenutku po človeško se ga izvaja sedem tednov.